Uspješna implementacija ISO 12647-2 Process Standard Offset certifikata

Sa zadovoljstvom objavljujemo da smo projekt „Povećanje konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu tiskarske industrije“ referentne oznake ugovora KK.03.2.1.14.0134, uspješno završili i sada smo ponosni vlasnici još jednog certifikata. Uvođenjem ISO 12647-2 Process Standard Offset omogućuje se sigurnost i kontrola proizvodnog procesa, kvaliteta tiska te stabilnost proizvodnje.
Osim poslovanja usklađenog prema certifikatima u Denoni se uvelike pridaje pozornost spolnoj ravnopravnost na istim radnim mjestima.

Karmen Jurin:
„Izuzetno je dobro zastupljen udio žena u ukupnoj strukturi zaposlenika tiskare Denona d.o.o. Isto tako udio fakultetski obrazovanih zaposlenika je na strani žena i to sa čak 75%. Nema razlika između plaća na istim radnim mjestima između žena i muškaraca.
Iako je zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama, općenito u cijeloj industriji ne samo u tiskarskoj, manja u odnosu na muškarce, u Denoni se ne radi razlika u tome pogledu. Štoviše podjednak je omjer muškaraca i žena na rukovodećim pozicijama.“

Andrea Ćorić Vukovac:
„Od prvog mog susreta sa Tvrtkom, i prije samog zapošljavanja, uočila sam istovjetan tretman uprave neovisno o spolu zaposlenika. U dugogodišnjem poslovanju nije bilo primjedbi niti zaposlenika niti vanjskih zainteresiranih strana vezano na spolnu nejednakost.
U odjelima nastojimo imati podjednako zastupljena oba spola jer takav kolektiv stvara ugodno i kreativno radno okruženje. Zaposlenici se prema vlastitim sklonostima , zalaganjem i rezultatima usmjeravaju na usavršavanja i napredovanja unutar kolektiva, neovisno o spolnoj pripadnosti. „