Tvrdi uvez

Ova vrsta uveza koristi se za izdanja najviših zahtjeva s višebojnim reprodukcijama i trajne vrijednosti. Knjižni blok uvezuje se u tvrde korice čija je osnova deblja ljepenka ili karton.

JAMIE OLIVER:
SVE ZA 15 MINUTA
SVE ZA 30 MINUTA

KLIJENT: Algoritam

GODINA: 2013.

FORMAT: 19 x 24,4 cm

PAPIR:
knjižni blok – mat kunstdruck 135 g,
presvlaka i ovitak – kunstdruck 150 g

TISAK:
knjižni blok 4/4, predlist/zalist pantone srebro, ovitak 4/0 + pantone srebro

DORADA:
tvrdi uvez šivano, plastifikacija ovitka, blindruck i foliotisak

Knjiga "Pagny"

Klijent: –

GODINA: 2013.

FORMAT: 24 x 21 cm

PAPIR:
knjižni blok – ofsetni 170 gr
predlist/zalist – ofsetni 170 g/m2
presvlaka – mat kunstdruck 135 gr

TISAK:
knjižni blok 4/4, ovitak 4/0

DORADA:
tvrdi uvez šivano sa knjigoveškim platno na hrptu, korica rezana na format zajedno sa knjižnim blokom – vidljiva ljepenka na korici

Želimir Hercigonja: VODENJAK I STARA KRUŠKA

Nakladnik: Denona d.o.o.

Godina: 2008

Format: 29,0 x 24,0 cm

Papir:
knjižni blok – mat kunstdruck 170 gr,
presvlaka – sjajni kunstdruck 150 gr

TISAK:
knjižni blok 4/4, ovitak 4/0

Dorada:
tvrdi uvez, šivano, ravan hrbat, plastifikacija presvlake

Jeruzalemska Biblija

Klijent: Kršćanska sadašnjost d.o.o.

Godina: 2011, 2014

Format: 18,5 x 22,6 cm

Papir:
knjižni blok – biblijski chamoise 40 gr,
presvlaka – različiti materijali (platno, baladek i koža)

TISAK:
knjižni blok 1/1, ovitak foliotisak 1/0, kutija 4/0 + foliotisak 1/0

Dorada:
tvrdi uvez, šivano, pokazna  I kapitalna traka, udubljeni blindruck i folitisak. Otisnuta I izrađena šuber kutija za knjige.
Zlatnorez sa tri strane knjižnog bloka.

Richard Wagner: Die Walküre

Klijent:Cantus d.o.o.

Godina:2013.

Format: 13,5 x 12,0 cm

Papir:
knjižni blok – mat kunstdruck 150 gr,
predlist/zalist – Pop Set Black 170 gr,
presvlaka – mat kunstdruck 150 gr

Tisak:
knjižni blok – 4/4, presvlaka – 4/0 + 1/0 mat plastifikacija + 1/0 parcijalni UV lak

Dorada:
tvrdi uvez, 1/1 papir, šivano, ravan hrbat, predlist/zalist štancan I ljepljen, u predlist i zalist ubačeni Cd-i

Franςois Rabelais: Gargantua i Pantagruel

Klijent: Matica Hrvatska

Godina: 2004

Format:16,5 x 23,5 cm

Papir:
knjižni blok – sora mat lux 80 gr,
predlist/zalist – crni imitex,
presvlaka – crno platno cialux,
ovitak – conqueror laid high white 220 gr

Tisak:
knjižni blok 1/1 crna, presvlaka – izbočeni blindruck + foliotisak na hrptu, ovitak – 4/0 + izbočeni blindruck + foliotisak

Dorada:
tvrdi uvez, šivano, obli hrbat, kapitalna + pokazna vrpca, biganje I ovijanje ovitka oko knjige

Jelena Radan: Zeda

Klijent: Algoritam d.o.o.

Godina: 2014.

Papir:
knjižni blok – pamo art 80 gr
predlist/zalist:munken print cream 150 gr
presvlaka – mat kunstdruck 135 gr

Tisak:
knjižni blok – 1/1 crna, predlist/zalist – 2/0 crna + pantone, presvlaka – 4/0 color + 1/0 mat plastifikacija

Dorada:
tvrdi uvez, šivano, obli hrbat, kapitalna traka, mat plastifikacija presvlake

Željko Ivanković: "Hod rubovima svjetova"

Klijent: Ex Libris Rijeka

Godina: 2014.

Format: 14,3 x 22,0 cm

Papir:
knjižni blok – munken pure 90 gr
presvlaka – crno knjigoveško platno + ljepenka 3 mm
predlist/zalist – popset black 120 gr

Tisak
knjižni blok – 1/1 crna, predlist/zalist – 0/0 bez tiska, ljepenka korice – 2/0 bijela + crna sitotisak na stražnjoj ljepenci + 1/0 crna sitotisak na prednjoj ljepenci, platno hrbat – 1/0 sitotisak bijela boja

Dorada
tvrdi uvez, šivano, platno na hrptu, ljepenka 3 mm, ljepljenje ljepenke na prvu i zadnju stranu korica, šlajfirano, pakirano

Receipe Book

Klijent: Almarose d.o.o.

Godina: 2014.

Format:      21,0 x 29,7 cm

Papir:
knjižni blok – multi offset 140 gr
presvlaka – mat kunstdruck 135 gr
predlist/zalist – multioffset 140 gr

Tisak:
knjižni blok – 4/4 color, predlist/zalist:4/4 color, presvlaka – 4/0 color + 1/0 mat plastifikacija + 1/0 foliotisak

Dorada:
tvrdi uvez, 1/1 papir, šivano, ravan hrbat, štancana korica, pokazna + kapitalna vrpca, vakumirano pojedinačno u PVC foliju