Naziv projekta: IKT tehnologija u službi povećanja konkurentnosti u tiskarskoj industriji

Kratki opis projekta: Dana 14.01.2020. poduzeće DENONA d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „IKT tehnologija u službi povećanja konkurentnosti u tiskarskoj industriji“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.19.0317. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedbom ovog projekta će se unaprijediti poslovni procesi proizvodnje, upravljanja ljudskim potencijalima,  upravljanja imovinom, prodaje i upravljanje rizicima.

Ciljevi projekta: Poslovni i marketinški ciljevi su povećanje konkurentnosti kroz rast prihoda od prodaje i izvoza, otvaranje 2 nova radna mjesta, osiguravanje visoke kvalitete prikupljanja podataka tijekom proizvodnje kroz integrirano praćene i kontrolu tiska, brža i jednostavnija komunikacija na relaciji prodaja-kupac-proizvodnja koja će olakšati donošenje odluka, automatska optimizacija poslovnih zadataka uz ispravke potencijalnih ljudskih grešaka u pripremi zadatka, automatizacija poslovnog procesa od zaprimanja narudžbe do isporuke proizvoda, pojednostavljena kontrola i pregled svakog zadatka, kreiranje izlaznih dokumenata spremnih za tisak uključujući usklađenost sa predefiniranim tiskovnim standardima, veća učinkovitost logistike zahvaljujući automatizaciji procesa, poboljšanje usluge kupcima pravodobnim i kraćim isporukama, niži trošak zaliha, povećanje dodatne vrijednosti konačnog proizvoda i potpuni uvid u poslovanje.

Očekivani rezultati projekta:

  • Porast prihoda od prodaje 
  • Porast prihoda od izvoza
  • Povećanje broja zaposlenih kroz otvaranje 2 nova radna mjesta
  • Unapređenje 5 poslovnih procesa kroz nabavu informacijsko-komunikacijske tehnologije

Ukupna vrijednost projekta: 1.156.467,50 kn

EU sufinanciranje projekta:  611.451,10 kn

Razdoblje provedbe projekta: 20. studenog 2019. do 20. svibnja 2021.

Kontakt osoba za više informacija: Marko Denona, mail: marko@denona.hr , tel: +385 1 2332 753

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poboljsanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-a-kroz-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-ikt-2/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća DENONA d.o.o.