Promicanje rada žena

Provedbom EU projekta „Povećanje efikasnosti proizvodnih procesa tiskare Denona d.o.o.“ poduzeće Denona  d.o.o. želi ukazati na potrebu promicanja rada žena na rukovodećim i drugim pozicijama u tiskarskoj industriji.

Tiskarska industrija oduvijek se smatrala muškom djelatnošću te je zbog toga udio žena u navedenoj industriji nizak. Zbog toga poduzeće želi potaknuti i žena na slanje prijava za zapošljavanje u tiskarskoj industriji kako bi se uravnotežio broj muškaraca i žena u poduzeću na svim pozicijama, posebno na voditeljskim pozicijama. U poduzeću se vodi računa o ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji u bilo kojem obliku. Tako se prilikom zapošljavanja djelatnici zapošljavaju na temelju njihovih znanja, vještina i kompetencija bez obzira na njihov spol, dob, vjeroispovijest, političku orijentaciju i slično. Svaki kandidat koji se prijavi za posao u poduzeću Denona ima jednake mogućnosti za zapošljavanje. Karakteristike muškaraca i žena su različite, ali jednako važne za rad i uspjeh poduzeća.

Biti žena na rukovodećoj poziciji u sektoru proizvodnje nije lako. Međutim, mi u poduzeću Denona smatramo da žene jednako dobro, ako ne i bolje, odrađuju radne zadatke od muškaraca, te imaju visoku sposobnost rješavanja istih. Žene su precizne, strpljive, empatične i visoko motivirane za radne zadatke. Smatramo da spol nikako ne može utjecati na produktivnost. Uz dobru organizaciju vremena i obaveza, kako privatnih (dom, djeca) tako i poslovnih (organizacija, sastanci, donošenje odluka, rad na terenu)  žene su u potpunosti ravnopravne sa muškarcima, te nema razloga za bilo koju vrstu diskriminacije.

I nakon provedbe ovog projekta poduzeće će nastaviti voditi računa o uravnoteženju broja muškaraca i žena u poduzeću i voditeljskim pozicijama te o jednakim mogućnostima i nediskriminaciji.