Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu tiskarske industrije

Kratki opis projekta: Dana 10.01.2019. poduzeće Denona d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Povećanje konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu tiskarske industrije“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.14.0134. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedbom ovog projekta i uvođenjem ISO 12647-2 Process Standard Offset omogućuje se sigurnost i kontrola proizvodnog procesa, kvaliteta tiska te stabilnost proizvodnje. Certifikacijom se dokazuje da su otisnuti proizvodi u skladu sa standardima grafičke industrije. Implementacija certifikata u poslovanje jamči kvalitetu od procesa stvaranja do gotovog proizvoda

Ciljevi projekta: Ciljevi projekta su pribavljanje i implementacija ISO 12647-2 Process Standard Offset, povećanje kvalitete gotovih proizvoda, povećanje konkurentnosti i tržišnog udjela na domaćem i inozemnom tržištu 

Očekivani rezultati projekta:

  • pribavljanje i implementacija ISO 12647-2 Process Standard Offset certifikata
  • povećanje prihoda od prodaje 
  • povećanje prihoda od izvoza 
  • povećanje konkurentnosti poduzeća
  • rast tržišnog udjela na domaćem i inozemnom tržištu 
  • jačanje tehnoloških znanja i edukacija zaposlenih 
  • učinkovitiji proizvodni proces zbog standardiziranja procesa proizvodnje

Ukupna vrijednost projekta: 320.200,00 Kn

EU sufinanciranje projekta:  172.510,00 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 31. prosinca 2018. – 31. prosinca 2019.

Kontakt osoba za više informacija: Marina Denona Gorički, mail: marina@denona.hr,  telefon: +385 1 5581 977

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr, https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Denona d.o.o.