Složive kartonske kutije

Dizajn i izbor materijala za pakiranja se pažljivo odabire kako bi se poboljšale značajke proizvoda. Pakiranje mora zadovoljiti potrebu kupca za potpunoj i pravilnoj informaciji o kvaliteti i drugim svojstvima robe upakirane u ambalažu.

Šuber kutija se sastoji od samosloživog dna i plašta

Klijent: Unitas d.o.o.

GODINA: 2013.

FORMAT: 17 x 8 x 2,5 cm

PAPIR:
Umka Color 250 g

TISAK:
4/0 color

DORADA:
štancano, ljepljeno, pakirano

Samosloživa kutija za konce

Klijent: Unitas d.o.o.

GODINA: 2013.

FORMAT: 20 x 6 x 4 cm

PAPIR:
Umka Color 250 g

TISAK:
4/0 color + pantone srebro

DORADA:
štancano, ljepljeno, pakirano

Prezentacijska kutija Denona

Klijent: Denona d.o.o.

GODINA: 2013.

FORMAT: 4,5 x 5,5 x 4 cm

PAPIR:
Fedrigoni Nettuno Nero 215 g

TISAK:
folitisak 1/0

DORADA:
štancano, folitisak

Prezentacijska kutija Denona

Klijent: Denona d.o.o.

GODINA: 2013.

FORMAT: 4,5 x 5,5 x 4 cm

PAPIR:
Fedrigoni Nettuno Nero 215 g

TISAK:
folitisak 1/0

DORADA:
štancano, folitisak

Kutija za lijekove

Klijent: Krka Farma

Godina: 2013.

Format: otvoreni format 26,0 x 18,0 cm

Papir:
Incada Silk 220 g

Tisak:
4/0 pantone + 1/0 offsetni mat lak

Dorada:
štancana i perforirana kutija, ljepljenje i slaganje kutija

Samosloživa kutija za kozmetiku Esensa

Klijent: Dermoestetik d.o.o.

GODINA: 2014.

FORMAT: 6,5 x 6,5 x 5 cm

PAPIR:
Inkada Silk 350 g

TISAK:
2/0 pantone + crna + 1/1 sjajna plastika

DORADA:
štancano, ljepljeno, pakirano

Samosloživa kutija za kozmetiku Esensa

Klijent: Dermoestetik d.o.o.

GODINA: 2014.

FORMAT: 6,5 x 6,5 x 19 cm

PAPIR:
Inkada Silk 350 g

TISAK:
2/0 pantone + crna + 1/1 sjajna plastika

DORADA:
štancano, ljepljeno, pakirano