Letci, savijeni prospekti

Kada se radi o promociji ili predstavljanju Vaše tvrtke ili usluga stojimo Vam na raspolaganju za sve vrste tiska i dorade promotivnih materijala.

Letak – lepeza “Kako se zaštititi od ljetne vrućine?”

Klijent: Ministrarstvo zdravlja Republike Hrvatske

GODINA: 2013.

FORMAT: 40 x 20 cm

PAPIR:
mat kunstdruck 250 g

TISAK:
4/4

DORADA:
štancano, bigano na format, pakirano

Promotivna brošura Denona

Klijent: Denona d.o.o.

GODINA: 2013.

FORMAT: 16 x 16 cm

PAPIR:
listovi – Agripina 170 g
omot – Agripina 250 g

TISAK:
listovi – 4/4, omot – 4/4 + foliotisak 1/0 + UV lak

DORADA:
štancano, bigano na format, foliotisak, UV lak

Promotivna brošura Denona

Klijent: Denona d.o.o.

GODINA: 2013.

FORMAT: 16 x 16 cm

PAPIR:
listovi – Agripina 170 g
omot – Agripina 250 g

TISAK:
listovi – 4/4, omot – 4/4 + foliotisak 1/0 + UV lak

DORADA:
štancano, bigano na format, foliotisak, UV lak

Promotivna brošura Denona

Klijent: Denona d.o.o.

GODINA: 2013.

FORMAT: 16 x 16 cm

PAPIR:
listovi – Agripina 170 g
omot – Agripina 250 g

TISAK:
listovi – 4/4, omot – 4/4 + foliotisak 1/0 + UV lak

DORADA:
štancano, bigano na format, foliotisak, UV lak

Promotivni letak Atoris 30

Klijent: Krka Farma

Godina: 2013

Format: 55 x 21 cm – otvoreni format, 14,5 x21 cm – zatvoreni format

Papir:
brošura – mat kunstdruck 350 g
SMPC upute – ofsetni 80 g

Tisak:
brošura – 4/4 color + 1/1 ofsetni mat lak, smpc: 1/1 crna

Dorada:
štancanje brošure, klamanje SMPC-a sa brošurom

Promotivni letak Atoris 30

Klijent: Krka Farma

Godina: 2013

Format: 55 x 21 cm – otvoreni format, 14,5 x21 cm – zatvoreni format

Papir:
brošura – mat kunstdruck 350 g
SMPC upute – ofsetni 80 g

Tisak:
brošura – 4/4 color + 1/1 ofsetni mat lak, smpc: 1/1 crna

Dorada:
štancanje brošure, klamanje SMPC-a sa brošurom

Promotivni letak hotela Boškinac

Klijent: Cissa d.o.o.

GODINA: 2013.

FORMAT: otvoreni 88 x 24 cm, zatvoreni 11 x 24 cm

PAPIR:
Havana Cascara Structuros 200 g

TISAK:
4/4 + foliotisak 1/0

DORADA:
bigano na format, foliotisak