Blokovska roba

Pod blokovskom robom podrazumijevamo sve dokumente koje poslovni subjekti koriste u svom poslovanju a grupirani su po 100 ili više listova u jednom knjižnom bloku: dostavnice, povratnice, narudžbenice, tiskanice, blokovi sa ili bez spiralnog uveza…

NCR – samokopirajući blokovi

Klijent: City EX

GODINA: 2015.

FORMAT: –

PAPIR:
samokopirni bijeli 60 g

TISAK:
4/0 color

DORADA:
ljepljeno u zaglavlju na dno podloge, pakirano

NCR – samokopirajući blokovi

Klijent: City EX

GODINA: 2015.

FORMAT: –

PAPIR:
samokopirni bijeli 60 g

TISAK:
4/0 color

DORADA:
ljepljeno u zaglavlju na dno podloge, pakirano

Blok sa štancanim omotom - Neopax

KLijent: Krka Farma

Godina: 2013.

Format: 10,5 x 15,3 cm

Papir:
knjižni blok – ofsetni 80 g
omot – Incada Silk 260 g

Tisak:
listovi – 4/4 color, SMPC – 1/1 crna, omot – 4/4 color + 1/0 ofsetni lak

Dorada:
šivano, ljepljeno, omot štancan, listovi perforirani

Blok prospan

Klijent: SALVEO d.o.o.

GODINA: 2013.

FORMAT: podložni karton – 19 x 17 cm; listovi – 8 x 17 cm

PAPIR:
listovi – ofsetni 80 g
podloga – kromokarton 350 g

TISAK:
listovi i podloga – 4/0 color

DORADA:
listovi bižgani u glavi na dnu podloge, pakirano

Knjižice u blokovima spiralnog uveza (Perineva i Co-Perineva)

KLijent: Krka Farma

Godina:2013.

Format: blok – 19 x 12 cm

Papir:
kartice – ofsetni 190 g/m2
omot – ofsetni 300 g/m2
SMPC – ofsetni 80 g/m2

Tisak:
kartice – 4/4 color, omot – 4/4 color, SMPC – 1/1 crna

Dorada:
sakriveni spiralni uvez, bigano, perforirano, pakirano

Knjižice u blokovima spiralnog uveza (Perineva i Co-Perineva)

KLijent: Krka Farma

Godina:2013.

Format: blok – 19 x 12 cm

Papir:
kartice – ofsetni 190 g/m2
omot – ofsetni 300 g/m2
SMPC – ofsetni 80 g/m2

Tisak:
kartice – 4/4 color, omot – 4/4 color, SMPC – 1/1 crna

Dorada:
sakriveni spiralni uvez, bigano, perforirano, pakirano