Tisak vaših publikacija uz poštivanje okoliša!

Možemo se pohvaliti da smo postali nositelj FSC® CoC (Chain of Custody) certifikata u proizvodnji knjiga, brošura, časopisa, plakata, letaka, naljepnica, blokova, rokovnika, planera, posjetnica, mapa, kalendara, kutija, vrećica i ostalih proizvoda u tri kategorije FSC® 100%, FSC® Mix i FSC® Recycled. FSC® certifikat jamči da sirovine, a time i naši proizvodi, dolaze iz šumskih resursa kojima se gospodari prema strogima ekološko odgovornim, društveno korisnim i ekonomski održivim standardima.

environment