PROMICANJE RADA ŽENA NA RUKOVODEĆIM POZICIJAMA U PODUZEĆU DENONA d.o.o.

U sklopu provedbe EU projekta „IKT tehnologija u službi povećanja konkurentnosti u tiskarskoj industriji“  intervjuirane su 2 članice projektnog tima u svrhu promicanja ravnopravnosti spolova, tj. promicanja rada žena na rukovodećim pozicijama u poduzeću Denona d.o.o. 

Karmen Jurin, voditeljica odjela za financije i računovodstvo:  

„U poduzeću Denona d.o.o. se promiče ravnopravnost spolova na svim radnim pozicijama. Trenutni je omjer zaposlenosti ženskih i muških radnika točno 50%:50%. Svim ženskim radnicama se daje jednaka prilika za rukovanje strojevima kao i muškim radnicima te ne dolazi do diskriminacije na radnim pozicijama. Rukovanje grafičkim strojevima je digitalizirano i automatizirano stoga nema razloga zašto istima ne bi rukovale radnice ženskog spola.“

Andrea Ćorić Vukovac, voditeljica odjela tehnologije: 

„Realizirani projekt IKT tehnologija u službi povećanja konkurentnosti u tiskarskoj industriji će koristiti svim zaposlenicima da optimiziraju svoje radne zadatke i povećaju efikasnost cijelog proizvodnog procesa. Iako će projekt koristiti neposredno svim zaposlenicima bez obzira na spol, nabavljenim novim softverom će se ipak više koristiti radnice ženskog spola s obzirom na opis i poziciju radnog mjesta te potrebom za korištenjem istog.

Da se ravnopravnost spolova promiče u poduzeću dokazuje i činjenica da su od šest rukovodećih pozicija na tri zaposlene žene.