Ils nous ont accordé leur confiance :

Agencija šumarskih znanosti
Agencija za komercijalnu djelatnost
Algoritam d.o.o.
Amanita d.o.o.
Arheološki muzej u Zagrebu
Arhitektonski fakultet
Association Rebondir
Avon kozmetika d.o.o.
City EX d.o.o.
Croatia records d.d.
Danon d.o.o.
Dominović d.o.o.
Društvo za plastiku i gumu
Državni arhiv u Zagrebu
Državni zavod za zaštitu prirode
Durieux d.o.o.
Editions Hermann
Editions Noires Terres
Editions Vial
Eli Lilly Suisse SA
Ermego d.o.o.
Europa digital d.o.o.
Europski dom Dubrovnik
Ex libris
Ex-Agencija
Fidipid d.o.o.
Filozofski fakultet – Zagrebačka
slavistička škola
Filozofsko teološki institut družbe
Isusove
Fraktura d.o.o.
Franjevačka Provincija Presvetog
Otkupitelja
Galerija likovnih umjetnosti Osijek
Geodetski fakultet Sveučilište u
Zagrebu
Glas Koncila
Glasnik SIM
Golden marketing – tehnička
knjiga d.o.o.
Graphicart snc
Grafika Helvetica d.o.o.
Grafomat – Tiskara Rovinj
Graphis d.o.o.
HADA – agencija za borbu protiv
dopinga
Hrvatska akademija tehničkih
znanosti
Hrvatska ljekarnička komora
Hrvatska provincija sv. Jeronima
franjevaca konventualaca
Hrvatska zajednica tehničke
kulture
Hrvatski hidrografski institut
Hrvatski katolički radio
Hrvatski liječnički zbor
Hrvatski povijesni muzej
Hrvatsko društvo za tehniku
zavarivanja
Hrvatsko filološko društvo
Hrvatsko književno društvo sv.
Jeronima
Hrvatsko knjižničarsko društvo
Hrvatsko metalurško društvo –
HMD
Hrvatsko planinarsko društvo
Zagreb-Matica
Hrvatsko znanstveno društvo za
suvr. promet
IdaeLed.it srl
Institut za javne financije
Institut za etnologiju i folkloristiku
Josip turčinović d.o.o.
Kontrast d.o.o.
Kroatenseelsorge
Kršćanska sadašnjost d.o.o.
Laser plus d.o.o.
Lelivredart
Leykam international d.o.o.
Libertin naklada d.o.o.
Mar-mar d.o.o.
Makol Marketing – tržišne komunikacije
Matica Hrvatska
MBB Project
Medicinska naklada d.o.o.
Medicinski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu
Međunarodni centar za usluge u
kulturi
Ministarstvo vanjskih poslova i
europskih integracija
Ministarstvo zdravstva i socijalne
skrbi
Mipro HU
Mozaik knjiga d.o.o.
Music Play d.o.o.
Naklada Panda – obrt za
izdavaštvo i trgovinu
Naklada Sv. Antuna
Novi liber d.o.o.
PBZ-Leasing d.o.o.
Pfizer Croatia d.o.o.
Postulatura blaženog Alojzija
Stepinca
Požeška biskupija – Biskupski
ordinarijat
Publika d.o.o.
Salesiana d.o.o.
Skriptarnica
Stef d.o.o.
Stepress d.o.o. za izdavačku
djelatnost
Stilgraf srl
Sveučilište u Zadru
Školska knjiga d.d.
Šumarski fakultet
Šumarski institut, Jastrebarsko
Tehno-mar agencija za marketing
Teledisk d.o.o.
Teovizija d.o.o.
Tiliaco d.o.o.
Veble commerce d.o.o.
Vegor d.o.o.